Бөгелмә авазы

Рәсми карар

II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге шәһәр Советының 2015 елның 16 июнендә булып узган кырык алтынчы сессиясендә кабул ителгән 3 нче номерлы карар

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы 131 нче Федераль Законның (06.10.2003 ел) 28 нче маддәсенә ярашлы рәвештә, "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәм-леге Уставына, Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып, Бөгелмә шәһәр Советы карар бирде:
1. Түбәндәге адреслар буенча урнашкан капиталь төзелеш объектларына һәм җир участокларына шартлы файдалануга рөхсәт бирү турында һәм рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турында халык инициативасы белән үткәрелә торган гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләргә:
1.1.) Бөгелмә шәһәре, Хөсәен Ямашев урамы, 38 нче йорт, 40 нчы квартирда - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен";
1.2.) Бөгелмә шәһәре, 14 Шәһит урамы, 23 нче йорт, 33 нче квартирда - "теш дәвалау кабинеты урнаштыру өчен";
1.3.) Бөгелмә шәһәре, Газинур Гафиятуллин урамы, 40 нчы йорт, 38 нче квартирда - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен";
1.4.) Бөгелмә шәһәре, Ленин ура-мында (Полигон районы) - "сәүдә павильоны урнаштыру өчен";
1.5.) Бөгелмә шәһәре, Муса Җәлил урамы, 52 нче йорт, 12 нче квартирда - "Закусочная" урнаштыру өчен";
1.6.) Бөгелмә шәһәре, Михаил Тухачевский урамы, 6 нчы йорт, 67 нче квартирда - "Закусочная" урнаштыру өчен".
2. Гаммәви тыңлауларны 2015 ел-ның 30 июнендә сәгать 10да түбәндәге адрес буенча Бөгелмә муниципаль районы муниципалитеты бинасында уздырырга: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Газинур Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт.
3. "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясенә - гаммәви тыңлауларны Татарстан Республикасы, Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм тө-зелеш кагыйдәләренә туры китереп уздырырга.
4. Бөгелмә муниципаль районы "Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе" муниципаль унитар предприятиесенә гаммәви тыңлауларда куела торган мәсьәләләргә кагылышлы экспозицияләр урнаштыруны, физик һәм юридик затлардан тәкъдимнәр, рекомендацияләр, заявкалар кабул итүне муниципалитет бинасында оештыруны тәкъдим итәргә. Адрес: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Газинур Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт.
5. Карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырырга һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының "Интернет" челтәрендәге рәсми порталына куярга.
6. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.
И.Б. БЕЛОВА,
Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары.

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: