Бөгелмә авазы

Рәсми хәбәр

II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Советының XIX сессиясе карары Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, милекләре һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре хакында мәгълүматларны Бөгелмә муниципаль районы сайтына кую һәм ул мәгълүматларны бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына бирү...

II чакырылыш Татарстан Республикасы
Бөгелмә муниципаль районы Советының
XIX сессиясе карары

Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, милекләре һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре хакында мәгълүматларны Бөгелмә муниципаль районы сайтына кую һәм ул мәгълүматларны бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына бирү тәртибе турында НИГЕЗЛӘМӘ хакында

2008 елның 25 декабрендә чыккан "Коррупциягә каршы тору турында"гы №273-ФЗ Федераль Законның 8 нче маддәсен гамәлгә ашыру максатларында, Бөгелмә муниципаль районы Советы карар бирде:
1. Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, милекләре һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре хакында мәгълүматларны Бөгелмә муниципаль районы сайтына кую һәм ул мәгълүматларны бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта).
2. Әлеге карар рәсми төстә басылып чыккан көннән үз көченә керә.
3. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә муниципаль районы башлыгы урынбасары Ф.В.Мөхәммәтовка йөкләргә.
И.КАСЫЙМОВ,
Бөгелмә муниципаль районы башлыгы.


II чакырылыш Татарстан Республикасы
Бөгелмә муниципаль районы Советының
2012 елның 19 июлендә булып узган
XIX сессиясендә кабул ителгән
5 нче номерлы карарга 1 нче кушымта.


Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, милекләре һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре хакында мәгълүматларны Бөгелмә муниципаль районы сайтына кую һәм ул мәгълүматларны бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына бирү тәртибе турында НИГЕЗЛӘМӘ

1. Бу Нигезләмәдә Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның хатыннарының (ирләренең), балигъ булмаган балаларының керемнәре, милекләре һәм милек мөнәсәбәтендәге йөкләмәләре хакында (алга таба - керем, милек һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләр турында мәгълүмат) мәгълүматларны Бөгелмә муниципаль районының рәсми сайтына кую һәм шулай ук ул мәгълүматларны бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына бирү тәртибе билгеләнә.
2. Керем, милек һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләр турында түбәндәге мәгълүматлар рәсми сайтка куела һәм бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына тапшырыла:
а) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балигъ булмаган балаларының хокукый милеге булып саналган, яисә алар файдалана торган күчемсез милек объектлары исемлеге, аларның төре, мәйданы, һәркайсысының урнашкан иле;
б) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балигъ булмаган балаларының милеге булып санала торган транспорт чаралары, аларның төре, маркасы;
в) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балигъ булмаган балаларының декларацияләнгән еллык кереме.
3. Рәсми сайтка куела һәм бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына тапшырыла торган керем, милек һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләр
турындагы мәгълүматларда күрсәтү тыела:
а) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балигъ булмаган балаларының керем, милек һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре турында әлеге Нигезләмәнең 2 нче пунктында күрсәтелгәннән кала башка мәгълүматларны;
б) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең хатынының (иренең), балигъ булмаган балаларының персональ мәгълүматларын;
в) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балаларының һәм аларның гаилә әгъзаларының яшәү урынын, почта адресын, телефонын һәм башка хосусый коммуникация чараларын ачыклау мөмкинлеген бирә торган бүтән мәгълүматларны;
г) Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең һәм аның хатынының (иренең), балаларының һәм башка гаилә әгъзаларының күчемсез милек объектларының урнашкан урынын ачыкларга мөмкинлек бирә торган мәгълүматларны;
д) дәүләт сере булып санала торган, яисә башка конфиденциаль мәгълүматларны.
4. Әлеге Нигезләмәнең 2 нче пунктында күрсәтелгән керем, милек һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләр турындагы мәгълүматлар рәсми сайтка Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәр үзенең кереме, милеге һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре турындагы мәгълүматлар хакында белешмә бирергә тиешле вакыттан соң 14 көн узгач куелалар.
5. Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәрнең үз кереме, милеге һәм мөлкәти мөнәсәбәттәге йөкләмәләре турында тапшырган мәгълүматларын рәсми сайтка кую Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитетының мәгълүмати технологияләр бүлеге баш белгече тарафыннан тәэмин ителә.
6. Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитетының оештыру-кадрлар бүлегенә:
а) күмәк мәгълүмат чараларыннан запрос килгәннән соң 3 көн эчендә бу хакта Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазифасында булган муниципаль хезмәткәргә хәбәр итәргә;
б) күмәк мәгълүмат чараларыннан запрос килгәннән соң 7 көн эчендә әлеге Нигезләмәнең 2 нче пунктында күрсәтелгән мәгълүматларны, әгәр алар сайтта юк икән, күмәк мәгълүмат чарасына ирештерүне тәэмин итәргә.
7. Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитетының оештыру-кадрлар бүлеге, Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитетының мәгълүмати технологияләр бүлеге, әлеге Нигезләмә таләпләрен үтәмәгән һәм шулай ук дәүләт сере булып саналган, яисә конфиденциаль булган мәгълүматларны тараткан өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә җавап тоталар.

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: