Бөгелмә авазы

Рәсми хәбәр

Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советының 2015 елның 20 октябрендә булып узган II сессиясендә кабул ителгән 5 нче карар Гаммәви тыңлаулар билгеләү турында Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль...

Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советының 2015 елның 20 октябрендә
булып узган II сессиясендә кабул ителгән 5 нче карар
Гаммәви тыңлаулар билгеләү турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына, 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль Законына туры китереп, Бөгелмә шәһәре мунципаль берәмлеге Уставы һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә таянып, Бөгелмә шәһәр Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Түбәндәге адресларда урнашкан капиталь төзелеш объектларына һәм җир участокларына шартлы файдалануга рөхсәт бирү турында һәм рөхсәт ителгән төзелеш параметрларыннан тайпылуга рөхсәт бирү турында халык инициативасы буенча үткәрелә торган гаммәви тыңлаулар уздыруны билгеләргә:
1.1.) Бөгелмә шәһәре, Николай Бауман урамы, 16 нчы йорт, 106 нчы квартирда - "офис урнаштыру өчен";
1.2) Бөгелмә шәһәре, Депо урамы, 61 нче йорт, 2 нче квартирда - "кибет урнаштыру өчен";
1.3) Бөгелмә шәһәре, Хөсәен Ямашев урамы, 11 нче йортта - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен";
1.4) Бөгелмә шәһәре, Әнвәр Ягъфәров урамы, 2 нче йортта - "азык-төлек булмаган товарлар кибете урнаштыру өчен".
2. Гаммәви тыңлауларны 2015 елның 5 ноябрендә 14 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча Бөгелмә муниципаль районы муниципалитеты бинасында уздырырга: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Га-фиятуллин урамы, 7 нче йорт.
3. "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзе-леш комиссиясенә - гаммәви тыңлаулар-ны Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә туры китереп уздырырга.
4. Бөгелмә муниципаль районы "Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе" муниципаль унитар предприятиесенә гаммәви тыңлауларга куела торган мәсьәләләргә кагылышлы экспозицияләр урнаштыруны, физик һәм юридик затлардан тәкъдимнәр, рекомендацияләр, заявкалар кабул итүне муниципалитет бинасында оештырырга тәкъдим итәргә. Адрес: Татарстан Республикасы, Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт.
5. Карарны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының "Интернет" челтәрендәге рәсми порталына куярга.
6. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.
И. БЕЛОВА,
Бөгелмә шәһәре мэры
урынбасары.

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: