Бөгелмә авазы

Сессия узды

2012 елның 7 сентябрендә Бөгелмә муниципаль районы һәм Бөгелмә шәһәре Советларының чираттагы берләштерелгән сессиясе узды. Сессиянең көн тәртибендә түбәндәге сораулар каралды: 1. Бер мандатлы 5 нче "Западный" сайлау округында ТР Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советына өстәмә рәвештә депутат сайлауларын үткәрү участок сайлау комиссиясе составына кандидатлар...

II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советының унтугызынчы сессиясендә кабул ителгән 2 нче карар Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе Вахит Вәкил улы Гарәфетдиновның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында

Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе Вахит Вәкил улы Гарәфетдиновның шәхси гаризасын өйрәнгәч һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставының 34 нче маддәсенә нигезләнеп, Бөгелмә шәһәр Советы карар бирде:
1. Үз ихтыяры белән отставкага китү сәбәпле, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе Вахит Вәкил улы Гарәфетдиновның вәкаләтләрен вакытыннан алда - 2012 елның 7 сентябреннән туктатырга.
2. Бөгелмә шәһәре мэры белән Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе Вахит Вәкил улы Гарәфетдинов арасындагы килешүне өзәргә.
3. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары И.Б.Беловага йөкләргә.
И.КАСЫЙМОВ,
Бөгелмә шәһәре мэры.


Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтле урынына конкурс үткәрү турында БЕЛДЕРҮ

Бөгелмә шәһәр Советының 2012 елның 7 сентябрендә булып үткән XIX сессиясендә "Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтле урынына конкурс үткәрү турында" 3 нче номерлы карар кабул ителде.
Конкурста катнашучылардан документлар 2012 елның 12 сентябреннән 2012 елның 1 октябренә кадәр түбәндәге адреста урнашкан муниципалитет бинасында конкурс комиссиясе тарафыннан (рәисе Р.Р.Ибәтуллин, сәркатибе И.В.Миргалиева) атнаның эш көннәрендә - 13-17 сәгатьтә, ял көннәрендә 9-11 сәгатьтә кабул ителә: Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 315 нче бүлмә. Белешмәләр өчен телефоннар: 4-14-41, 4-12-99.
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтле урынына конкурс үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә һәм контракт проекты белән сез Бөгелмә муниципаль районының рәсми порталында (bugulma.tatar.ru) һәм
шулай ук муниципалитет бинасында (Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 315 нче бүлмә) таныша аласыз.

"Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәм-леге башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына дәгъва итүчегә куела торган таләпләр

1. Башкарма комитет җитәкчесенә кандидат ия булырга тиеш:
а) Россия Федерациясе гражданлыгына;
б) "Дәүләт һәм муниципаль идарә" белгечлеге буенча югары һөнәри белемгә, яисә "в" яки "г" аспунктларында каралган эш стажы белән бер үк вакытта башка белгечлек буенча югары һөнәри белемгә;
в) муниципаль хезмәтнең төп яки әйдәп баручы муниципаль вазифаларындагы муниципаль хезмәттә, яисә шуларга тиңләштерелә торган дәүләт хезмәтендә, кимендә, ике ел стажга, яисә белгечлеге буенча, кимендә, биш еллык эш стажына;
г) идарә итү эшчәнлегендә, кимендә, биш еллык эш тәҗрибәсенә. Идарә итү эшчәнлеге дигәндә милекчелекнең нинди формасына
ия булуга карамастан, оешмада, дәүләт органында, җирле үзидарә органында җитәкче, җитәкче урынбасары булып, шулай ук аларның структур бүлекчәләрендә җитәкче урыннарда эшләү күздә тотыла;
д) башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкарыр өчен кирәк булган дәрәҗәдә түбәндәге эшлеклелек сыйфатларына һәм күнекмәләргә ия булырга:
- Россия Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен, федераль законнарны һәм Татарстан законнарын, "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставын һәм башкарма комитет эшчәнлегендә, аның компетенциясенә туры килә торган башка муниципаль хокукый актларны белүе;
- үз эшчәнлеген, башкарма комитет эшчәнлеген, аның органнарының һәм башкарма комитет җитәкчесе кул астында эшләүчеләрнең эшчәнлеген планлаштыру, оештыру, анализлау сәләте;
- этик нормаларны белү һәм аларны эш буенча аралашканда куллана алу сәләте.
2. Кандидатта муниципаль хезмәт, муниципаль хезмәткә керешү һәм аны үтү турындагы законнарда билгеләнгән чикләүләрнең юклыгы.
3. Конкурста катнашырга теләүчеләр конкурс комиссиясенә гариза язалар һәм түбәндәге документларны тәкъдим итәләр:
1) 4*6 үлчәмле фотосурәт белән тиешле формада үз кулы белән тутырылган һәм имзаланган анкета; автобиография;
2) паспортның, яисә аны алыштыра торган документның төп нөсхәсе һәм күчермәсе (документлар тапшырганда һәм конкурска килгәндә шәхсән күрсәтелә);
3) югары белемле булуны, эш стажын һәм квалификацияне раслый торган документлар:
- хезмәт кенәгәсенең, яисә гражданинның хезмәт эшчәнлеген раслый торган башка документының төп нөсхәсе һәм күчермәсе;
- һөнәри белем һәм шулай ук гражданинның теләге буенча - өстәмә һөнәри белем һәм гыйльми дәрәҗә бирелү турындагы документларның төп нөсхәсе һәм нотариус, яисә эш урынындагы кадрлар хезмәте тарафыннан расланган күчермәсе;
4) конкурска кадәр бер ел дәвамында алган керемнәре һәм салым салына торган объект санала торган хокукый мөлкәте турында салым органнары тарафыннан расланган мәгълүматлар;
5) гражданинның муниципаль хезмәткә керергә һәм аны үтәргә комачауларлык чире юклык турында медицина белешмәсе;
6) хәрби учет документы - хәрби кешеләрнең һөнәри хәзерлеген тасвирлый торган документ.

II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советының унтугызынчы сессиясендә кабул ителгән 4 нче карар Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлегенең Устав проекты турында

2003 елның 6 октябрендә чыккан "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында"гы
№ 131-ФЗ Федераль Законның 17 нче маддәсе, 1 нче пункты, 1 нче аспунктына, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставының 34 нче маддәсе, 1 нче пункты, 1 нче аспунктына туры китереп, Бөгелмә шәһәр Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставының яңа басма проектын беренче укылышта кабул итәргә (1 нче кушымта).
2. Әлеге карарны һәм Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проектын бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына җибәрергә һәм Бөгелмә муниципаль районының рәсми порталына урнаштырырга (bugulma.tatar.ru).
3. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү, карау өчен түбәндәге составта эшче ко-миссия оештырырга:
1) Касыймов Илдус Әсгать улы - эшче төркем җитәкчесе, Бөгелмә шәһәре мэры;
2) Белова Ирина Борисовна - эшче төркем җитәкчесе урынбасары, Бөгелмә шәһәре
мэры урынбасары;
3) Насыйбуллин Арслан Валерьевич - эшче төркем әгъзасы, 18 нче "Вокзал" сайлау округы буенча Бөгелмә шәһәр Советы депутаты;
4) Миргалиева Ирина Викторовна - эшче төркем әгъзасы, 12 нче "Сәйдәш" сайлау округы буенча Бөгелмә шәһәр Советы депутаты;
5) Неклюдов Иван Александрович - эшче төркем әгъзасы, 15 нче "Яшьләр" сайлау округы буенча Бөгелмә шәһәр Советы депутаты.
4. Бөгелмә шәһәр Советы депутатлары-ның әлеге үзгәрешләргә һәм өстәмәләргә төзәтмәләрен эшче төркемгә тапшыру вакытын 2012 елның 19 сентябренә кадәр дип билгеләргә.
5. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проектына тәкъдим ителә торган үзгәрешләргә һәм өстәмәләргә карата гражданнарның тәкъдимнәре, авторның исем-фамилиясе, туган елы, адресы күрсәтелгән хәлдә, эшче төркемгә түбәндәге адреска язмача юллана: Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 315 нче бүлмә, Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары Ирина Борисовна Беловага.
6. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча гаммәви тыңлаулар 2012 елның
20 сентябрендә сәгать 10да түбәндәге ад-реста узачак дип билгеләргә: Бөгелмә шәһә-ре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 5 нче кат, зур утырышлар залы.
7. Гаммәви тыңлауларны Бөгелмә шәһәр Советының 2011 елның 20 ноябрендә булып үткән XIV сессиясендә 4 нче карар белән расланган Нигезләмәгә туры китереп һәм гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибендә үткәрергә (2 нче һәм 3 нче кушымталар).
8. Эшче төркемгә Бөгелмә шәһәр Советы депутатларының муниципаль берәм-леге Уставы проектына мөнәсәбәттә әйткән төзәтмәләрен һәм гражданнарның тәкъдимнәрен өйрәнергә, гомумиләштерергә, Проектны эшләп бетерергә һәм Бөгелмә шәһәр Советы каравына кертергә.
9. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары И.Б.Беловага йөкләргә.
И.КАСЫЙМОВ,
Бөгелмә шәһәре мэры.

"Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проекты белән Бөгелмә муниципаль районы рәсми порталының (bugulma.tatar.ru)
"Нормативные правовые акты органов МСУ" бүлегенең "Совет Бугульминского муниципального района и Бугульминский городской Совет" бүлекчәсендә таныша аласыз.


II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Советының егерме беренче сессиясендә кабул ителгән 1 нче номерлы карар
Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең Устав проекты турында


2003 елның 6 октябрендә чыккан "Россия Федерациясендә җирле үзидарә-не оештыруның гомуми принциплары турында"гы № 131-ФЗ Федераль Законның 44 нче маддәсенә һәм Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставының 32 нче маддәсе, 1 нче пункты, 1 нче аспунктына туры китереп, Бөгелмә муниципаль район Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставының яңа басма проектын беренче укылышта кабул итәргә (1 нче кушымта).
2. Әлеге карарны һәм Татарстан Респуб-ликасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы проектын бастырып чыгару өчен күмәк мәгълүмат чараларына җибәрергә һәм Бөгелмә муниципаль районының рәсми порталына урнаштырырга (bugulma.tatar.ru).
3. Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү, карау өчен түбәндәге составта эшче комиссия оештырырга:
1) Касыймов Илдус Әсгать улы - эшче төркем җитәкчесе, Бөгелмә муниципаль районы башлыгы;
2) Мөхәммәтов Фәнис Вагыйз улы - эшче төркем җитәкчесе урынбасары, Бөгелмә муниципаль районы башлыгы урынбасары;
3) Меньшаева Наталья Рәфыйк кызы - эшче төркем секретаре, "Березовка авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге башлыгы;
4) Мәхмүтов Рифкать Ишмөхәммәт улы - эшче төркем әгъзасы, "Петровка авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге вәкиле;
5) Елисеева Антонина Ивановна - эшче төркем әгъзасы, "Иске Исаково авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге башлыгы.
4. Бөгелмә муниципаль районы Советы депутатларының әлеге үзгәрешләргә һәм өстәмәләргә төзәтмәләрен эшче төркемгә тапшыру вакытын 2012 елның 19 сентябренә кадәр дип билгеләргә.
5. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Уставы проектына тәкъдим ителә торган үзгәрешләргә һәм өстәмәләргә карата гражданнарның тәкъдимнәре, авторның исем-фамилиясе, туган елы, адресы күрсәтелгән хәлдә, эшче төркемгә түбәндәге адреска язмача юллана: Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 315 нче бүлмә, Бөгелмә муниципаль районы башлыгы урынбасары Фәнис Вагыйз улы Мөхәммәтовка.
6. Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы проекты буенча гаммәви тыңлаулар 2012 елның 20 сентябрендә сәгать 10да түбәндәге адреста узачак дип билгеләргә: Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йорт, 5 нче кат, зур утырышлар залы.
7. Гаммәви тыңлауларны Бөгелмә муниципаль районы Советының 2007 елның 24 маенда булып үткән XV сессиясендә 1 нче карар белән расланган Тәртипкә туры китереп һәм гражданнарның тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибендә үткәрергә (2 нче һәм 3 нче кушымталар).
8. Эшче төркемгә Бөгелмә муниципаль районы Советы депутатларының Устав проектына мөнәсәбәттә әйткән төзәтмәләрен һәм гражданнарның тәкъдимнәрен өйрәнергә, гомумиләштерергә, Проектны эшләп бетерергә һәм Бөгелмә муниципаль районы Советы каравына кертергә.
9. Әлеге карарның үтәлешенә контроль-лек итүне Бөгелмә муниципаль районы башлыгы урынбасары Ф.В.Мөхәммәтовка йөкләргә.
И.КАСЫЙМОВ,
Бөгелмә муниципаль районы башлыгы.

Татарстан Республикасы "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы проекты белән Бөгелмә муниципаль районы рәсми порталының (bugulma.tatar.ru) "Нормативные правовые акты органов МСУ" бүлегенең "Совет Бугульминского муниципального района и Бугульминский городской Совет" бүлекчәсендә таныша аласыз.

II чакырылыш Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы "Бөгелмә шәһәре" муниципаль берәмлеге Бөгелмә шәһәр Советының унтугызынчы сессиясендә кабул ителгән 7 нче карар
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре торак пункты чикләренә җир участоклары кертү турында


2004 елның 29 декабрендә чыккан "Россия Федерациясендә Шәһәр төзелеше кодексын гамәлгә кертү турында"гы № 191-ФЗ Федераль Законына таянып һәм Җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасының Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре торак пункты чикләренә җир участоклары кертү турындагы гаризасын карап, Бөгелмә шәһәр Советы карар бирде:
1. 2012 елның 21 сентябрендә сәгать 10да Бөгелмә шәһәре, Гафиятуллин урамы, 7 нче йортта (муниципалитетның зур утырышлар залы) Бөгелмә шәһәре торак пункты чикләренә җир участокларын кертү мәсьәләсе буенча гаммәви тыңлаулар уздырырга.
2. Әлеге карарны күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга. Гаммәви тыңлаулар уздыру турындагы беледерүне Җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасына һәм әлеге җир участокларында күчемсез милек объектлары урнашкан кешеләргә җибәрергә.
3. Гаммәви тыңлаулар нәтиҗәләрен күмәк мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга.
4. Бөгелмә шәһәре мэрына биш көн вакыт эчендә Бөгелмә шәһәре торак пункты чикләренә җир участокларын кертү мәсьәләсе буенча гаммәви тыңлаулар нәтиҗәләре турындагы йомгакны Татарстан Республикасы дәүләт власте башкарма органына җибәрергә.
5. Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары И.Б.Беловага йөкләргә.
И.КАСЫЙМОВ,
Бөгелмә шәһәре мэры.

Иң мөһим һәм кызыклы язмаларны Татмедиа Telegram-каналында укыгыз


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: